Τρίτη, Αυγούστου 09, 2005

ΔΟld

Δελτίο Τύπου.
Προκειμένου να διασφαλισθεί και μελλοντικά η σημερινή απρόσκοπτη και δημιουργική λειτουργία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Οldboy (ΔΟld) και των συνεργαζομένων με αυτόν στελεχών του, ο Ol' Δ. Boy έκρινε ορθό να προβεί στην ανακατανομή του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΟld ενισχύοντας τον θεσμικό του ρόλο στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να μεταβάλλεται η σημερινή διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού.
Ο Old Boy κατέχει σήμερα το 66,505% των μετοχών της ιστολογικής εταιρίας με επωνυμία «Δημοσιογραφικός Οργανισμός Οldboy», εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (γνωστό επίσης και ως βλακόσφαιρα). Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στο ευρύτερο κοινό και σε συνεργάτες του ΔΟld.
Από το μερίδιό του, ο προαναφερθείς κάτοχός του απεφάσισε ολομόναχος όπως δωρίσει το 25,405% εις το κοινωφελές Ιδρυμα Old Boy. Ιδρυμα το οποίο, ως γνωστόν, έχει σαν κύριο σκοπό την στήριξη της Πρόωρης Γήρανσης των Αγοριών (γέλια).
Το Ιδρυμα Οld Boy διοικείται από ομάδα επιστημονικών προσωπικοτήτων, υπό την προεδρία του ιδίου του ιστολόγου, συνεργάζεται δε στενά με την Ευρωπαϊκή Ενωση για εκπόνηση προγραμμάτων εκπαιδευτικών, συγκρότηση καμεράτων νέων κλπ.
Ένα άλλο τμήμα, εξ 25,057% του μετοχικού κεφαλαίου, μεταβιβάζεται στον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΟld, στενό συνεργάτη του Old Boy, Σταύρο Ψυχάρη, εκδότη του «Βήματος» το οποίο τις Κυριακές περιέχει το ένθετο "ΒΗΜΑGAZINO", δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Θανάση Λάλα να γελά και να ρωτά τι είναι το ταλέντο.
Η μεταβίβαση των μετοχικών αυτών μεριδίων δεν μεταβάλλει κατά τίποτε την διαρθρωτική δομή του ΔΟld, με την διοικητική ευθύνη παραμένουσα, ως έχει σήμερα, υπό τον έλεγχο του Old Boy.
Σημείωση: Οι απόψεις αυτού του ποστ εκφράζουν μόνο τον συντάκτη του και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν απόψεις ή ενδιάθετες στάσεις του ιστολογίου ή του ιστολόγου προσωπικώς. Ο ιστολόγος μάλιστα διαφωνεί με όσα -προδήλως ειρωνικά, πλην ξαναζεσταμένα και εν τέλει κρύα- ποστάρει ο συντάκτης, αλλά θα υπερασπιστεί μέχρι θανάτου το δικαίωμά του να τα ποστάρει.
Εμείς πάλι δεν θα θέλαμε να πούμε κάτι. Είναι υπόθεση μεταξύ των δυο τους. Και στους δύο τρίτος δεν χωρεί.