Τρίτη, Ιουλίου 15, 2014

Ίσως όλο το νόημα να είναι στην κηδεία σου να υπάρχει τέτοιας ποιότητας σιωπή και τόσης αλήθειας πόνος.
Αυτό και τίποτα άλλο.